ubezpieczenia na życie

Oferujemy duży wybór ubezpieczeń na życie, zarówno dla osób prywatnych oraz dla firm (tzw. ubezpieczenia grupowe). Grupowe ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które może zostać zawarte na rzecz określonej grupy pracowników, a składka może być opłacana przez pracowników lub pracodawcę. Do grupowego ubezpieczenia na życie może przystąpić również rodzina ubezpieczonego pracownika. Grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczeni mogą kontynuować indywidualnie po ustaniu stosunku pracy. Ubezpieczenie takie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci, następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznych, czy też urodzenia się dziecka, śmierci rodzica czy teścia.

Polisa na życie to także forma oszczędzania i inwestycji w przyszłość dzieci (systematyczne wpłaty małych kwot mogą pomóc dziecku w uzyskaniu lepszego wykształcenia). Polisa na życie może być także zabezpieczeniem przy udzielaniu kredytów bankowych.