Ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia zdrowotne

Oferujemy ubezpieczenia zdrowotne obejmujące usługi medyczne, dogodne i szybkie terminy na konsultacje i badania oraz opiekę medyczną. Szczególnie ważne przy zawieraniu umów o pracę za granicami naszego kraju, gdzie niekiedy leczenie medyczne jest bardzo drogie.

 

Ubezpieczenia rolne

ubezpieczenia rolne
Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczamy także mienie ruchome (maszyny rolnicze, wyposażenie domów, gospodarstw), uprawy rolne oraz zwierzęta od padnięcia i uboju z konieczności.