ubezpieczenia turystyczne

Jest to ubezpieczenie skierowane  do osób podróżujących w celach turystycznych, a także i zarobkowych poza granicami kraju. Podróż zagraniczną możemy rozszerzyć oprócz kosztów leczenia o takie ryzyka, jak: następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczonego, ubezpieczenie bagażu,  kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej, kosztów transportu ubezpieczonego lub zwłok do Polski, pomoc prawna i finansowa.

 

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Wykupując taką polisę możemy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierci). Polisę można dodatkowo rozszerzyć o pobyt w szpitalu, koszty rehabilitacji, nabycie środków ortopedycznych.